MOSAIC

PLATFORMA BADAWCZA

Platforma wykorzystująca sztuczną inteligencję do integracji i analizy danych multiomicznych i klinicznych dla uzyskania nowej wiedzy i narzędzi na potrzeby powszechnie dostępnej, spersonalizowanej profilaktyki, diagnostyki i terapii medycznej

Projekt pn. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC” (POIR.04.02.00-00-D017/20) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.