Kontakt

Napisz do nas

Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznań

Sekretariat

+48 61 852 85 03 wewn. 1106

ibch@ibch.poznan.pl

 

Media

+ 48 61 852 85 03 wewn. 1183, 1275

media@ibch.poznan.pl