Kim jesteśmy ?

Projekt stworzenia platformy MOSAIC realizowany jest przez konsorcjum ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki w składzie:

  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (lider projektu)
  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (afiliowane przy ICHB PAN)
  • Politechnika Poznańska 
  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
  • Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Jednostki wchodzące w skład konsorcjum ECBiG od lat konsekwentnie rozbudowują unikatowy w skali kraju oraz rozpoznawalny w Europie potencjał naukowy i infrastrukturalny w zakresie wielkoskalowych i wielopoziomowych badań systemów biologicznych.